2 czerwca 2017 1 min to read

Marsz Świętości Życia

Category : Tydzień ProLife

Pod hasłem Marsz Świętości Życia zorganizowana została manifestacja, która miała na celu ukazanie zjednoczenia zwolenników ochrony życia. Prawo do egzystencji i bytowania na tym świecie ma każdy i nie można mu owego przywileju odbierać poprzez zabójstwo płodu, a więc aborcje – w taki sposób prezentują w wielkim skrócie swoje przekonania uczestnicy tego typu przedsięwzięcia. Powołują się oni także na Konstytucję, która głosi iż Rzeczpospolita Polska https://dotsplanet.pl/tag-produktu/posciel-mlodziezowa/  gwarantuje człowiekowi ochronę życia, która jest ochroną prawną. Jeżeli więc dochodzi do odebrania życia – czy to narodzonemu, czy też nienarodzonemu, jest to nic innego jak właśnie wykroczenie prawne. Nieco uwagi przykujmy także do http://projekty-sklepow.pl/projekty/delikatesy/ tematyki nazewnictwa Marszu Świętości Życia. Otóż jest to nawiązanie do Dnia Świętości Życia, który obchodzi się w dniu 25 marca, a zatem w Święto Zwiastowania Pańskiego. Jeżeli chodzi o wybór daty, to taki dzień stanowił reakcję na apel Jana Pawła II z 1995 roku.

usługi księgowe gdynia