Pozaetyczne skutki aborcji

Wykonanie zabiegu aborcji to bardzo poważna sprawa. Kiedy kobieta go doświadcza, musi liczyć się z faktem, że narażona jest na rozmaite powikłania z niej wynikające. Bezpośrednie  to na przykład krwotoki, infekcje, uszkodzenia – macicy lub szyjki macicy. W skrajnych przypadkach bardzo mocnych powikłań dochodzi też do konieczności przeprowadzeni interwencji chirurgicznej. Wielokrotnie aborcja ma niekorzystny wpływ na kolejne ciąże. Do innych powikłań zalicza się także zakażenia. W szczególności może dojść do   zwiększenia ryzyka śmiertelnego zakażenia bakterią Clostridium sordellii.

Jest też hipoteza stawiana przez niektórych specjalistów, iż kobiety po aborcji dotyka częściej rak piersi. W szczególności takie stwierdzenie padało u amerykańskich przeciwników zalegalizowania zabiegu aborcji, którzy mocno angażowali się w środowiska pro-life.