Dlaczego wsparcie jest ważne? Kobiety często spotykają się z trudnościami, które wymagają empatii i wsparcia. Kobiety często napotykają na trudności, takie jak trudne relacje, problemy zawodowe czy trudności finansowe. W takich sytuacjach ważne jest, abyśmy okazywali im empatię i oferowali wsparcie. Dobrze jest słuchać ich potrzeb i próbować zrozumieć...