1. Początki prawa aborcyjnego Początki prawa aborcyjnego sięgają czasów historycznych. W dawnych czasach... W dawnych czasach praktyki aborcyjne były często akceptowane i nie podlegały karze. Decyzję o przerywaniu ciąży podejmowała kobieta, często w oparciu o przekonania religijne lub społeczne. Nie istniały formalne regulacje dotyczące aborcji, a jej legalność zależała...