Wprowadzenie Definicja empowermentu Empowerment to proces umożliwiający kobietom zdobycie kontroli nad własnym życiem i podejmowanie decyzji bez obaw o negatywne konsekwencje. To dawanie kobietom narzędzi i wsparcia, aby mogły rozwijać swoje umiejętności i potencjał. Ważność równouprawnienia Równouprawnienie jest kluczowe dla społeczeństwa i gospodarki. Zapewnia kobietom równe szanse i możliwości...