Marsz Świętości Życia

Pod hasłem Marsz Świętości Życia zorganizowana została manifestacja, która miała na celu ukazanie zjednoczenia zwolenników ochrony życia. Prawo do egzystencji i bytowania na tym świecie ma każdy i nie można mu owego przywileju odbierać poprzez zabójstwo płodu, a Wycieczki w Tatry Wysokie z przewodnikiem więc aborcje – w taki sposób prezentują w wielkim skrócie swoje przekonania uczestnicy tego typu przedsięwzięcia. Powołują się oni także na Konstytucję, która głosi iż Rzeczpospolita Polska   gwarantuje człowiekowi ochronę życia, która jest ochroną prawną. Jeżeli więc dochodzi do odebrania życia – czy to narodzonemu, czy też nienarodzonemu, jest to nic innego jak właśnie wykroczenie prawne. Nieco uwagi przykujmy także do tematyki nazewnictwa Marszu Świętości Życia. Otóż jest to nawiązanie do Dnia Świętości Życia, który obchodzi się w dniu 25 marca, a zatem w Święto Zwiastowania Pańskiego. Jeżeli chodzi o wybór daty, to taki dzień stanowił reakcję na apel Jana Pawła II z 1995 roku.

Zobacz stronę autora: lampy ledowe przemysłowe