Aborcja

Pojęcie aborcji pochodzi z języka łacińskiego, od słowa abortus oraz abortio, a dokładnie w tłumaczeniu oznacza wywołanie poronienia bądź poronienie. W teorii jako aborcję rozumie się celowe, przedwczesne przerwanie ciąży po to, aby nie dopuścić do narodzin dziecka. Odbywa się to poprzez interwencję zewnętrzną, a więc rozmaite działania farmakologiczne bądź także specjalistyczne zabiegi lekarskie. Na skutek aborcji uszkadza się płód, a w konsekwencji tego ma miejsce śmierć zarodka. Musimy także wspomnieć o tym iż aborcja to nie jest coś dozwolonego, zaś poważny problem regulowany pod względem prawnym. Jest jednak pewien wymiar aborcji legalnej, a zatem takiej, która wiąże się z dopuszczeniem do niej, lecz tylko w pewnych przypadkach – na podstawie norm uwzględnionych w obowiązujących ustawach. Mowa tu o takich momentach, kiedy dyplomowany specjalista – lekarz stwierdzi, że aborcja jest wymagana , bowiem płód nie rozwija się właściwie bądź zagraża życiu matki. Jeżeli natomiast chodzi o aborcję nielegalną to jest to zabieg robiony na zdrowym płodzie, kiedy nie ma przesłanek, co do tego, ażeby takie zabiegi przeprowadzać.

To, jakie jest ogólne podejście do kwestii aborcji natomiast nie może być generalizowane. Od lat jest to temat niesamowicie kontrowersyjny, a przejawem tego jest odmienne w tym zakresie ustawodawstwo w poszczególnych krajach. Musimy zdawać sobie sprawę, iż aborcja a poronienie to dwie zupełnie inne sprawy – aborcja jest celowa, z kolei do poronienia dochodzi samoistnie. Jest to zakończenie ciąży przedwcześnie, ale bez wpływu negatywnego matki czy też lekarzy bądź podziałania farmaceutykami. Warto również wspomnieć iż aborcja jest dozwolona w kilku konkretnych przypadkach, a mianowicie – gdy w grę wchodzą  wskazania medyczne. A zatem to, co wspomnieliśmy już powyżej – kobiecie ciąża zagraża, jej zdrowie jest zagrożone, a także specjaliści stwierdzają poważne wady wrodzone płodu. By wykluczyć takie wady u rozwijającego się maluszka, konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych badan prenatalnych we wskazanym do tego czasie. Ponadto na aborcje decydują się lekarze także wtedy, kiedy kobieta nie chce dziecka, bowiem poczęte ono zostało na skutek gwałtu bądź stosunku seksualnego o charakterze kazirodczym.

Wyróżnia się kilka charakterystycznych metod aborcji, wśród których trzeba wspomnieć między innymi o aborcji chirurgicznej oraz aborcji farmakologicznej – medycznej. Jest to w tym drugim przypadku przerwanie ciąży we wczesnym okresie, a mianowicie już przed tym jak dojdzie do upływie dziewiątego tygodnia. Podawane są rozmaite farmaceutyki, w tym metotreksat oraz mifepriston. Jeszcze inny sposób przeprowadzania aborcji to doprowadzanie do akcji skurczowej poprzez prostaglandyn bądź oksytocynę. Taka metoda stosowana jest między dwunastym a dwudziestym drugim tygodniem ciąży. Ponadto warto również wspomnieć o wyłyżeczkowaniu płodu – między dziesiątym a dwudziestym drugim tygodniem ciąży. Niekiedy dochodzi również do rozszerzenia szyjki macicy. Co więcej, istnieje też coś, co określa się laparotomią. Przeważnie wiąże się to z wycinaniem przydatków. Robi się to wtedy, kiedy dochodzi do rozwoju nowotworów macicy.