Historia Marszu Świętości Życia

Pierwszy Marsz Świętości Życia miał miejsce w naszej stolicy. Uczestnicy zgromadzenia zebrali się w Warszawie z inicjatywy podjętej przez Lidię Klempis, która z zaangażowaniem działała w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Dodatkowo w organizację przedsięwzięcia włączyło się także Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Warszawskiej. Pierwszy Marsz miał miejsce w dniu 25 marca 2006 roku. Ponadto duży wpływ na przygotowania owej demonstracji mieli także studenci, jacy na co dzień byli powiązani z działalnością wspólnoty Woda Życia. Manifestację regularnie    organizowano, a w 2011 roku jej uczestnikami stali się także Rycerze Jana Pawła II.

Warto wspomnieć, iż opisywany marsz nie od razu nazywał się tak, jak to wyżej wspominamy. Początkowo przedsięwzięcie miało nazewnictwo Marsz Światła dla Życia. Cechą charakterystyczną wyróżniającą tę demonstrację na tle szeregu innych podobnych okazuje się specyfika niesionych świec i pochodni, z którymi wędrują uczestnicy Marszu. W jednym z przedsięwzięć założono nietuzinkowy przemarsz, a mianowicie przejazd fragmentu od pomnika ks. Skorupki do Placu Zamkowego tramwajem.

Następne „edycje” z kolei odbywały się już w pełni maszerując. Od 2012 roku marsze realizowane są w niedziele. Wówczas także przerzucono się na obchody manifestacji w ciągu dnia. Jednym z najważniejszych elementów wzbogacających charakteryzowany tu Marsz jest także istniejący od 2012 roku cykl wydarzeń zwanych Tydzień dla Życia.