Category: Tydzień ProLife

Aborcja

2 lipca 2017 2 min to read

Aborcja

Category : Tydzień ProLife

Pojęcie aborcji pochodzi z języka łacińskiego, od słowa abortus oraz abortio, a dokładnie w tłumaczeniu oznacza wywołanie poronienia bądź poronienie. W teorii jako aborcję rozumie się celowe, przedwczesne przerwanie ciąży po to, aby nie dopuścić do narodzin dziecka. Odbywa się to poprzez interwencję zewnętrzną, a ...

Historia Marszu Świętości Życia

2 lipca 2017 1 min to read

Historia Marszu Świętości Życia

Category : Tydzień ProLife

Pierwszy Marsz Świętości Życia miał miejsce w naszej stolicy. Uczestnicy zgromadzenia zebrali się w Warszawie z inicjatywy podjętej przez Lidię Klempis, która z zaangażowaniem działała w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Dodatkowo w organizację przedsięwzięcia włączyło się także Duszpasterstwo Rodzin Archi...

Marsz Świętości Życia

2 czerwca 2017 1 min to read

Marsz Świętości Życia

Category : Tydzień ProLife

Pod hasłem Marsz Świętości Życia zorganizowana została manifestacja, która miała na celu ukazanie zjednoczenia zwolenników ochrony życia. Prawo do egzystencji i bytowania na tym świecie ma każdy i nie można mu owego przywileju odbierać poprzez zabójstwo płodu, a więc aborcje – w taki sposób prezentują w wielkim s...