Wpływ aborcji na społeczeństwo - fakty i mity

Wprowadzenie Definicja aborcji Aborcja, zwana również przerwaniem ciąży, jest medycznym zabiegiem polegającym na usunięciu płodu z macicy przed osiągnięciem przez niego zdolności do przeżycia poza organizmem matki. Historia aborcji Historia aborcji sięga starożytności, gdzie różne kultury miały różne podejścia do tego zagadnienia. Przez wieki aborcja była często praktykowana, jednak...

Pozaetyczne skutki aborcji

Wykonanie zabiegu aborcji to bardzo poważna sprawa. Kiedy kobieta go doświadcza, musi liczyć się z faktem, że narażona jest na rozmaite powikłania z niej wynikające. Bezpośrednie  to na przykład krwotoki, infekcje, uszkodzenia – macicy lub szyjki macicy. W skrajnych przypadkach bardzo mocnych powikłań dochodzi też do konieczności przeprowadzeni interwencji...

Aborcja

Pojęcie aborcji pochodzi z języka łacińskiego, od słowa abortus oraz abortio, a dokładnie w tłumaczeniu oznacza wywołanie poronienia bądź poronienie. W teorii jako aborcję rozumie się celowe, przedwczesne przerwanie ciąży po to, aby nie dopuścić do narodzin dziecka. Odbywa się to poprzez interwencję zewnętrzną, a więc rozmaite działania farmakologiczne...

Historia Marszu Świętości Życia

Pierwszy Marsz Świętości Życia miał miejsce w naszej stolicy. Uczestnicy zgromadzenia zebrali się w Warszawie z inicjatywy podjętej przez Lidię Klempis, która z zaangażowaniem działała w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Dodatkowo w organizację przedsięwzięcia włączyło się także Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Warszawskiej. Pierwszy Marsz miał miejsce w dniu 25...

Marsz Świętości Życia

Pod hasłem Marsz Świętości Życia zorganizowana została manifestacja, która miała na celu ukazanie zjednoczenia zwolenników ochrony życia. Prawo do egzystencji i bytowania na tym świecie ma każdy i nie można mu owego przywileju odbierać poprzez zabójstwo płodu, a więc aborcje – w taki sposób prezentują w wielkim skrócie swoje...